Informacja dla organizatorów imprez sportowo-rekreacyjnych w TPN

18 sierpnia 2021
Aktualizacja: 2 września 2021

Do 10 września 2021 r. przyjmujemy zgłoszenia na organizację imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym (zawody) na terenie TPN w 2022 r.
Nowe Zarządzenie Dyrektora TPN nr 46/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad organizacji imprez rekreacyjno-sportowych na szlakach turystycznych i narciarskich na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego jest dostępne na stronie:

bip.malopolska.pl/tpnzakopane,a,1978558,zarzadzenie-462021-w-sprawie-zasad-organizacji-imprez-rekreacyjno-sportowych.html

Organizatorów prosimy o zapoznanie się z ww. Zarządzeniem, ponieważ wprowadziliśmy kilka istotnych zmian dotyczących organizacji zawodów na terenie TPN, m.in.: 

 • zgłoszenia od tego roku przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek jest dostępny na naszej stronie: tpn.pl/kontakt/zalatw-sprawe/formularz 
  Wnioski składane w innej formie nie będą rozpatrywane!;
 • na obszarze TPN odbywać się może nie więcej niż 10 imprez w ciągu roku kalendarzowego organizowanych na szlakach turystycznych i narciarskich. W liczbie tej dopuszcza się organizację następujących kategorii imprez:
  a) letnich zawodów biegowych – 6 imprez, po jednej dla każdego formatu opisanego poniżej:
 • bieg górski typu vertical – na dystansie 5–10 km, różnica wzniesień 900 m+,
 • bieg górski na dystansie 10,1–25 km, różnica wzniesień (+/- 2000 m),
 • bieg górski na dystansie 25,1–35 km, różnica wzniesień (+/- 2000 m),
 • bieg górski na dystansie 35,1–50 km, różnica wzniesień (+/- 3000 m),
 • bieg górski typu ultra na dystansie +50,1 km, różnica wzniesień (+/- 5000 m),
 • etap biegowy triathlonu.

  b) zimowych zawodów skiturowych lub w narciarstwie wysokogórskim – 4 imprezy;

Jeden organizator może składać na dany rok wniosek tylko na jedną imprezę w danym formacie w ramach jednej kategorii. Więcej szczegółów w ww. Zarządzeniu.

Decyzję w sprawie zorganizowania imprezy w 2022 r. organizatorzy otrzymają pisemnie w terminie do 10 października br.

Drukuj