22 czerwca 2020

Informacja dla organizatorów imprez sportowo-rekreacyjnych w TPN

Do 30 lipca 2020 r. przyjmujemy zgłoszenia na organizację imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym w narciarstwie wysokogórskim (zawody, memoriały) na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego w 2021 r. Zgłoszenia na organizację pozostałych zawodów (m.in. biegowych, w narciarstwie zjazdowym, z wykorzystaniem obiektów wielkiej i średniej skoczni) przyjmowane będą do 10 września 2020 r.

Zgłoszenie w formie podania powinno zawierać następujące informacje:

  • rodzaj imprezy,
  • data, 
  • planowana trasa zawodów (mapa),
  • planowana liczba uczestników, 
  • inne istotne informacje.


Organizatorzy zawodów w narciarstwie wysokogórskim otrzymają odpowiedź na zgłoszenie do 20 sierpnia br., pozostali do 10 października br.  Decyzja będzie uzależniona m.in. od wpływu na przyrodę (miejsca i długości trasy organizowanych zawodów, liczby uczestników).     
    
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Art. 15 ust.1 pkt 19 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz.55), w parkach narodowych zabrania się umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem Parku i edukacją ekologiczną. Prosimy o uwzględnienie tej zasady podczas organizacji sponsorów.            

Zamieszczanie logotypów Parku na materiałach promujących imprezy na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego jest  możliwe wyłącznie po złożeniu wniosku oraz uzyskaniu zgody.        

Przypominamy również o opłatach za udostępnienie TPN w związku z organizacją imprez rekreacyjno-sportowych ustalonych zarządzeniem dyrektora TPN w sprawie opłat za udostępnienie. Wysokość opłaty jest uzależniona od charakteru imprezy oraz poziomu jej oddziaływania na przyrodę Parku.

Drukuj