Do 30 września 2022 r. Tatrzański Park Narodowy (TPN) przyjmuje zgłoszenia na organizację imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym

16 września 2022

Do 30 września 2022 r. Tatrzański Park Narodowy (TPN) przyjmuje zgłoszenia na organizację imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym (zawody) na terenie TPN w latach 2022-2027 r.

Warunki ubiegania się o zgodę na organizację imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym ujęte są w zarządzeniu Dyrektora TPN nr 50/2022 z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zasad organizacji imprez rekreacyjno-sportowych na szlakach turystycznych i narciarskich na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego          

 Z zarządzeniem należy się zapoznać przed złożeniem wniosku (zarządzenie Dyrektora TPN nr 50/2022 z dnia 6 września 2022 r.zał. nr 1, zał. nr 2) .


Wniosek elektroniczny jest dostępny na stronie TPN:        
https://tpn.pl/kontakt/zalatw-sprawe/formularz


Po wypełnieniu wniosku w systemie, należy go również wydrukować, podpisać i złożyć w formie papierowej.


Na obszarze TPN odbywać się może nie więcej niż 10 imprez w ciągu roku kalendarzowego organizowanych na szlakach turystycznych i narciarskich. W liczbie tej dopuszcza się organizację zawodów w następujących formatach:

  • Bieg górski typu vertical - na dystansie 5-10 km, różnica wzniesień 900 m+,
  • Bieg górski na dystansie 10,1-25 km, różnica wzniesień (1000 m+)
  • Bieg górski na dystansie 25,1-35 km, różnica wzniesień (2000 m+),
  • Bieg górski na dystansie 35,1-50 km, różnica wzniesień (3000 m+),
  • Bieg górski typu ultra na dystansie +50,1 km, różnica wzniesień (4000 m+),

      -      Zawody skiturowe lub w narciarstwie wysokogórskim - 3 imprezy;

Więcej szczegółów w ww. zarządzeniu  

Decyzja zezwalająca lub odmowna w sprawie zorganizowania imprezy w 2022 r. zostanie wydana w terminie do 21 października 2022 r.


Drukuj