Akademia Tatry: wycieczka 12 maja

3 maja 2023
Aktualizacja: 6 maja 2023

Akademia Tatry to seria specjalistycznych szkoleń z botaniki, zoologii, ekologii, geologii, topografii i historii. Wykłady, wycieczki i warsztaty dedykowane są dla przewodników, kandydatów na przewodników, nauczycieli i pasjonatów tatrzańskiej przyrody. Temat najbliższej wycieczki to „Awifauna lęgowa tatrzańskich regli”.

▪️ termin: 12.05.2023
▪️ tematyka: ornitologia, zoologia
▪️ prowadzący: mgr Stanisław Broński
▪️ trasa: Kiry – Wyżnia Kira Miętusia – Polana Pisana – Raptawicka Turnia – Smreczyński Staw (powrót tą samą trasą)
▪️ start: godz. 6:00. Kiry, zbiórka przy wylocie Dol. Kościeliskiej, obok Gospody "Harnaś"
▪️ zakończenie: ok. 13.00-14.00 przy wylocie Dol. Kościeliskiej
▪️ ilość osób: max. 15 (minimalna: 5)
 
Sezon lęgowy ptaków zaczyna wchodzić w szczytową fazę, kiedy większość gatunków gniazdujących w lasach reglowych zajmuje terytoria, intensywnie śpiewa, buduje gniazda i rozpoczyna składanie jaj. Równocześnie trwa jeszcze okres migracji i prawie każdego dnia dolatują nowe gatunki lęgowe, co daje okazję do nauki głosów i zachowań godowych. W reglu dolnym i górnym zajmiemy się obserwacją i poznawaniem ptaków leśnych, od tych najbardziej pospolitych i najliczniejszych, jak np. rudzik, mysikrólik, sosnówka, pełzacz leśny, krzyżodziób świerkowy, aż po te rzadsze i nieliczne, jak np. drozd obrożny i dzięcioł trójpalczasty. W trakcie wycieczki będzie okazja do zaobserwowania orła przedniego i sokoła wędrownego, których rewiry obejmują także rejon Doliny Kościeliskiej. Przy potokach spróbujemy przyjrzeć się dokładniej pliszce górskiej i pluszczowi, a na wapiennych ścianach Raptawickiej Turni poszukamy pomurnika, dla którego Tatry są obecnie jedynym miejscem gniazdowania w Polsce! Omówimy ekologię i biologię wybranych gatunków ptaków występujących w TPN, a także poznamy wpływ działalności człowieka na awifaunę Tatr.
 
Drukuj