Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych na terenie TPN

25 sierpnia 2021

Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych odbywających się na szlakach turystycznych i narciarskich na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego wymaga uzyskania zgody Dyrektora TPN. Zgoda jest wydawana w formie decyzji administracyjnej.

Zasady organizowania imprez na terenie TPN określa Zarządzenie nr 46/2021 Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad organizacji imprez rekreacyjno-sportowych na szlakach turystycznych i narciarskich na terenie TPN.

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej. Wnioski składane w innej formie nie będą rozpatrywane.

Organizator w związku z organizacją imprez rekreacyjno-sportowych na terenie TPN zobowiązany jest uiścić stosowną opłatę zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Dyrektora TPN w sprawie opłat za udostępnienie TPN.

Drukuj