Działalność przewodnicka i instruktorska (szkoleniowa)

28 grudnia 2018
Aktualizacja: 18 września 2023

Działalność przewodnicka  na terenie TPN

Opłaty na rok 2023 za działalność przewodnicką  prosimy robić po 31 grudnia 2022

Opłatę  za udostępnienie obszaru TPN  na  prowadzenie działalności przewodnickiej  w wysokości  
150 zł ( z dopiskiem opłata za działalność przewodnicką) proszę wnosić  na poniższe konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/K
31 1130 1150 0012 1252 0720 0005
Tatrzański Park Narodowy
ul. Kuźnice 1
34-500 Zakopane

Prosimy o dopisanie w tytule przelewu NIP-u  jeżeli ma być wystawiona faktura. Nie podanie NIP-u w tytule przelewu skutkuje wystawieniem paragonu bez możliwości wystawienia faktury.

W przypadku gdy faktura ma być wysłana na inny adres niż jest to w adresie przelewu dane takie prosimy dopisać w tytule przelewu.

Potwierdzenie wpłaty  (hologram)  wraz z  fakturą lub paragonem zostanie wysłane pocztą po zaksięgowaniu kwoty na naszym koncie.

Przewodnicy, którzy pierwszy raz wnoszą opłatę za prowadzenie działalności na terenie TPN-u proszeni są o przesłanie skanu legitymacji przewodnickiej na adres sekretariat@tpn.pl

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu Państwa danych osobowych tutaj


W przypadku osób, które będą prowadziły działalność przewodnicką  oraz  instruktorską  opłata za działalność przewodnicką wynosi 50 % ceny (tj.75 zł)

Ulga jest możliwa wyłącznie przy jednorazowej wpłacie za obie działalności.


Działalność szkoleniowa - instruktorska  na terenie TPN

W dniu 20 grudnia 2019 r. zostało wydane zarządzenie nr 34/2019 w sprawie warunków udostępniania obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego w celach szkoleniowych.

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią oraz złożenie właściwych dokumentów, które są niezbędne do prowadzenia szkoleń na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Po złożeniu dokumentów i wniesieniu opłaty za prowadzenie działalności szkoleniowej zostanie wydana odpowiednia zgoda. Dokumenty można przesłać pocztą lub e-mailem na adres sekretariat@tpn.pl

Poniżej zarządzenie oraz oświadczenia i klauzula RODO do pobrania.

Zarządzenie nr 34/2019

Załącznik_nr_1

Załącznik_nr_2

Załącznik_nr_3.

Załącznik_4a.

Załącznik_4b

Załącznik_4c

Załącznik_4d

Klauzula_RODO.doc


Oprócz wniosku prosimy o wydrukowanie klauzuli informacyjnej RODO i odesłanie podpisanej razem z wnioskiem.

Opłaty na rok 2023 za działalność szkoleniową prosimy robić po 31 grudnia 2022

Opłatę  za udostępnienie obszaru TPN  na  prowadzenie działalności szkoleniowej w wysokości  
300 zł ( z dopiskiem opłata za działalność szkoleniową ) proszę wnosić  na poniższe konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/K
31 1130 1150 0012 1252 0720 0005
Tatrzański Park Narodowy
ul. Kuźnice 1
34-500 Zakopane

Prosimy o dopisanie w tytule przelewu NIP-u  jeżeli ma być wystawiona faktura. Nie podanie NIP-u w tytule przelewu skutkuje wystawieniem paragonu bez możliwości wystawienia faktury.

W przypadku gdy faktura ma być wysłana na inny adres niż jest to w adresie przelewu dane takie prosimy dopisać w tytule przelewu.

Potwierdzenie wpłaty  (hologram)  wraz z  fakturą  zostanie wysłane pocztą po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

 

Drukuj