Dojazd do Kuźnic

11 kwietnia 2013

Osoby zainteresowane dojazdem do dyrekcji TPN w Kuźnicach mogą to zrobić na dwa sposoby.

Dojazd komunikacją zbiorową

Możliwy jest z przystanków zlokalizowanych w okolicy z ronda Jana Pawła II (tzw. rondo kuźnickie). Pierwszy znajduje się naprzeciwko Punktu Informacji Turystycznej TPN przy ul. Chałubińskiego 44, drugi na początku al. Przewodników Tatrzańskich, tuż poniżej wejścia do COS-u.


Dojazd samochodem osobowym

Przypominamy, że na odcinku drogi rondo – Kuźnice obowiązuje zakaz ruchu. Znak ten nie dotyczy:

  • komunikacji regularnej i taxi
  • pojazdów służb miejskich
  • mieszkańców i właścicieli nieruchomości bez prawa do parkowania i postoju w Kuźnicach
  • pracowników dojeżdżających do pracy bez prawa do parkowania i postoju w Kuźnicach
  • dojazdu do gospodarstwa rybnego,
  • dojazdu do Placówki Straży Granicznej,
  • pojazdów zarządcy drogi
  • serwisu urządzeń technicznych, cateringu, ochrony bez prawa parkowania i postoju w pasie drogowym al. Przewodników Tatrzańskich
  • pojazdów zaopatrzenia w godzinach 18.00 do 11.00
  • dorożek konnych (postój wyłącznie w miejscach wyznaczonych)

Osoby zainteresowane dojazdem do dyrekcji TPN własnym samochodem muszą posiadać zezwolenie na wjazd na dany dzień. Można je uzyskać w Punkcie Informacji Turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego przy ul. Chałubińskiego 44 (rondo Jana Pawła II, tel. (+48) 18 20 23 300, infotur@tpn.pl) po podaniu numerów rejestracyjnych samochodu oraz określeniu celu wjazdu.
Tutaj można pobrać aktualne zarządzenie dyrektora TPN regulujące zasady wydawania zezwoleń.

Przypominamy, że wszystkie pisma przyjmuje także dziennik podawczy przy ul. Chałubińskiego 42 a, w  budynku dawnej dyrekcji.

Drukuj