28 września 2017

Fotopułapki

Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego wykorzystywane są urządzenia do bezobsługowej, automatycznej, elektronicznej rejestracji obrazów – tak zwane fotopułapki. Urządzenia te działają na zasadzie aparatu cyfrowego i przeznaczone są do rejestracji zdjęć oraz nagrań video. Fotopułapki instalowane są poza szlakami turystycznymi w celu prowadzenia monitoringu fauny. Obrazy i dane uzyskane za pomocą fotopułapek służą wzbogacaniu wiedzy o przyrodzie Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz zwalczaniu przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody.

Administratorem obrazów i danych pochodzących z fotopułapek jest Tatrzański Park Narodowy.

Drukuj