10 kwietnia 2013

Opłaty

W TPN pobierane są opłaty, które przeznacza się na tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycznej (wynajem przenośnych toalet, sprzątanie i remonty szlaków, wymianę oznakowań itp.) i edukacyjnej parku narodowego oraz na ochronę przyrody. 15 proc. wpływów z opłat za wstęp wspiera działalność ratowniczą Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Bilety wstępu

Na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54, poz.535) oraz na podstawie art. 12 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 r. Nr 92, poz. 880) dyrektor TPN wydał zarządzenie dotyczące opłat za wstęp na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Niezależnie od pory roku obowiązują następujące stawki:

 • bilet normalny 5 zł
 • bilet ulgowy 2,50 zł
 • bilet 7-dniowy normalny 25 zł
 • bilet 7-dniowy ulgowy 12,50 zł
 • bilet grupowy normalny (grupa do 10 osób) 45 zł
 • bilet grupowy ulgowy (grupa do 10 osób) 22,50 zł

Zwolnieni z opłat są:

 • mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym - Zakopane, Kościelisko, Poronin, Bukowina Tatrzańska, Biały Dunajec. Zwolnienie dotyczy wyłącznie stałych mieszkańców legitymujących się  aktualnym dokumentem poświadczającym stałe zamieszkanie na terenie jednej z wymienionych gmin*
 • dzieci w wieku do 7 lat
 • osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody
 • uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego, zwolnienie nie dotyczy nauczycieli i opiekunów
 • osoby udające się najkrótszą drogą do wyznaczonych miejsc kultu religijnego
 • przewodnicy, instruktorzy tatrzańscy, których służbowy wstęp na teren Parku potwierdza ważna legitymacja,
 • wolontariusze na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez TPN oraz osoby wykonujące na terenie Parku obowiązki służbowe które mogą zostać udokumentowane delegacją, umową, zleceniem, zezwoleniem dyrektora TPN.
 • ratownicy górscy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 • posiadacze Karty Dużej Rodziny.

* Ustawa o ochronie przyrody zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat za wstęp mieszkańców gmin położonych w granicach parku narodowego. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Nie odpowiada natomiast użytemu w ustawie o ochronie przyrody sformułowaniu „mieszkańców gmin” samo zameldowanie na pobyt czasowy. W myśl cytowanej już ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

Osoby posiadające zezwolenia na wjazd samochodem na teren TPN (jeżeli nie posiadają odrębnego zezwolenia na prowadzenie badań naukowych) nie są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłat za wstęp.
Zezwolenia wydawane członkom klubów jaskiniowych na wejście do jaskiń nie zwalniają od wnoszenia opłat za wstęp do TPN.

Osoby posiadające rezerwacje w schroniskach lub zamieszkujące w schroniskach na terenie TPN nie są zwolnione z opłat za wstęp, gdyż opłaty takie nie są pobierane przez prowadzących schroniska.

Bilety ulgowe przysługują:

 • uczniom szkół i studentom
 • emerytom i rencistom
 • osobom niepełnosprawnym
 • żołnierzom służby czynnej

Warunkiem sprzedaży biletu ulgowego jest okazanie osobie sprzedającej bilety wstępu dokumentu uprawniającego do zastosowania ulgi. Wstęp do Jaskini Mroźnej - 4 zł, dzieci do lat sześciu bez opłat.

Punkty sprzedaży biletów:

 • punkty sprzedaży biletów (bramy Parku) czynne cały rok
  • Łysa Polana
  • Dolina  Jaworzynki
  • Goryczkowa (Myślenickie Turnie) - od 15 listopada do 15 grudnia - nie pobiera się opłat
  • Kalatówki
  • Dolina Białego
  • Dolina Strążyska
  • Dolina Kościeliska
  • Dolina Małej Łąki
 • punkty sprzedaży okresowej czynne od 1 kwietnia do 30 września
  • Sucha Woda
  • Cyrhla
 • punkty sprzedaży okresowej czynne od 1 kwietnia do 30 września
  • Wierch Poroniec
  • Dolina Olczyska
 • punkty sprzedaży okresowej czynne od 1 kwietnia do 18 października
  • Dolina Filipki
  • Nosal
  punkty, gdzie nie pobiera się opłat za wstęp
 • Dolina ku Dziurze
 • Dolina za Bramką
 • Staników Żleb

Dla stałych punktów sprzedaży ustalone się następujące minimalne godziny sprzedaży biletów:

 1. styczeń - luty                      9.00-14.00
 2. marzec - kwiecień             8.00-15.00
 3. maj - czerwiec                    7.00-16.00
 4. lipiec - sierpień                   7.00-17.00
 5. wrzesień                               7.00-16.00
 6. październik                          8.00-16.00 od 15 października do godziny 15.00
 7. listopad - grudzień            9.00-14.00


Dla punktów sprzedaży okresowej ustala się minimalne godziny sprzedaży od 7.00 do 15.00.
Prowadzący punkty mogą rozpoczynać sprzedaż w godzinach wcześniejszych i przedłużać czas sprzedaży.

Opłaty parkingowe

Na terenie Parku działają następujące parkingi dla samochodów osobowych i autobusów:
 

 • Dolina Kościeliska (Kiry) - płatny
 • Dolina Małej Łąki - płatny
 • Jaszczurówka - bezpłatny
 • Dolina Filipki - płatny
 • Wierch Poroniec - płatny
 • Łysa Polana (dawne przejście graniczne), parking czynny w okresie letnim, w przypadku zapełnienia parkingu na Palenicy Białczańskiej - płatny
 • Palenica Białczańska - płatny
   

Cennik opłat parkingowych (opłata jednodniowa):

 • parking Dolina Kościeliska
  • 5 zł      motocykle
  • 10 zł     samochody osobowe
  • 30 zł     autokary
 • parking Mała Łąka
  • 7 zł    motocykle
  • 15 zł    samochody osobowe
  • 30 zł    autokary
 • parking Wierch Poroniec
  • 10 zł    motocykle
  • 20 zł    samochody osobowe
  • 35 zł    autokary
 • parking Łysa Polana (dawne przejście graniczne, od lipca do września)
  • 10 zł    motocykle
  • 20 zł    samochody osobowe
  • 35 zł    autokary
 • parking Palenica Białczańska
  • 10 zł    motocykle
  • 20 zł     samochody osobowe
  • 35 zł     autokary
  •  każdorazowy wyjazd z parkingu pojazdu przewoźników linii regularnych wraz z pasażerami:
   • taxi - 4 zł
   • busy do 9 osób - 4 zł
   • busy do 25 osób - 7 zł
   • autobusy - 10 zł
Drukuj