10 kwietnia 2013

Narciarstwo zjazdowe i snowboard

Trasy narciarskie na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego są niezwykle popularne wśród narciarzy. Naturalna pokrywa śniegowa, długie, ciekawe zjazdy i niepowtarzalne widoki. Wszystko to sprawia, że w okresie zimowym duża część odwiedzających Park to właśnie narciarze, szusujący głównie w rejonie Kasprowego Wierchu.

 • Fot. Bogusława Chlipała

  Fot. Bogusława Chlipała

 • Fot. Bogusława Chlipała

  Fot. Bogusława Chlipała

Gdzie na narty w TPN?

Dla narciarstwa zjazdowego udostępnione są następujące trasy narciarskie i nartostrady:

Narciarstwo zjazdowe można również uprawiać na szlakach udostępnionych dla turystyki narciarskiej.

Jak się tam dostać?

Trasy narciarskie  w rejonie Kasprowego Wierchu są osiągalne dzięki kolejce linowej. W okresie działania wyciągu w Kotle Goryczkowym uruchamiany jest zimowy szlak turystyczny prowadzący do jej dolnej stacji.
Stoki w rejonie Nosala położone są przy drodze publicznej, łatwo więc dostać się tam komunikacją zbiorową, samochodem lub na piechotę.
Pozostałe trasy narciarskie zlokalizowane są w głębi TPN, dlatego też można tam dojść pieszo lub dojechać zaprzęgiem konnym, jak w przypadku Doliny Chochołowskiej lub Kalatówek. 

Jazda poza trasą?

W sąsiedztwie tras narciarskich znajduje się udostępniony, a nieutrzymywany teren, oznakowany jedynie na granicach zasięgu – to tzw. druga strefa.
Teren jest wyznaczony za pomocą czarno-żółtych tyczek, na których umieszczono informację o zakazie jazdy poza tą strefą pod groźbą mandatu do 500 zł.

Jak oznakowano trasy?

Udostępniony teren utrzymywanej trasy narciarskiej ograniczony jest tyczkami lub fladrami.

Kto zarządza trasami narciarskimi?

Trasami narciarskimi w rejonie Kasprowego Wierchu administrują Polski Koleje Linowe. Do nich należy utrzymanie tras, ich oznakowanie i zapewnienie bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje o aktualnych warunkach na trasach znaleźć można na stronach internetowych PKL. Oznakowanie drugiej strefy należy do kompetencji TPN.
Trasami przy schroniskach turystycznych zajmują się dzierżawcy schronisk.
Trasą na Nosalu zarządza firma Strama sp. z o.o.

Zasady i zalecenia

Na trasach położonych w TPN, podobnie jak na stokach całego świata, obowiązuje kodeks ustalony przez Międzynarodową Federację Narciarstwa FIS. Przed wyruszeniem na narty zalecamy zapoznanie się z nimi. Oto one w skrócie:
 

 • Wzgląd na inne osoby. Każdy narciarz powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby i nie powodować żadnej szkody.
 • Panowanie nad szybkością. Narciarz może zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz pogody.
 •  Wybór kierunku jazdy. Znajdujący się na stoku narciarz, który za względu na lepszą widoczność z góry, dysponuje większą możliwością wyboru trasy jazdy, musi wybrać taki tor jazdy, aby uniknąć wszelkiej możliwości zderzenia z narciarzem znajdującym się poniżej na stoku.
 • Wyprzedzanie. Wyprzedzanie może następować zarówno po stronie dostokowej, jak i odstokowej, po stronie prawej lub lewej, lecz w takiej odległości, która pozwoli uniknąć potrącenia wyprzedzanego.
 • Przejazd i krzyżowanie torów jazdy. Narciarz, który przystępuje do zjazdu na trasie lub pólku narciarskim, powinien sprawdzić, patrząc w górę i w dół, czy nie spowoduje niebezpieczeństwa dla siebie i innych. To samo obowiązuje go przy każdym ruszaniu z miejsca po chwilowym zatrzymaniu.
 • Zatrzymanie się. Tylko w razie absolutnej konieczności narciarz może zatrzymać się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku narciarz winien usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak jest to możliwe.
 • Podchodzenie. Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść zupełnie z trasy. To samo zachowanie obowiązuje narciarzy, którzy pieszo schodzą w dół.
 • Stosowanie się do znaków narciarskich. Każdy narciarz winien stosować się do znaków narciarskich, ustawionych na trasach.
 • Wypadki. W razie powstania wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, powinien udzielić poszkodowanym pomocy.
 • Stwierdzenie tożsamości. Każda osoba wmieszana w wypadek, lub będąca jego świadkiem, jest zobowiązana podać swoje dane osobowe.

Ponadto na terenie Tatrzańskiego Parku obowiązują szczególne zasady, przedstawione poniżej:

 • Narciarstwo może być uprawiane tylko pod warunkiem występowania pokrywy śnieżnej, zabezpieczającej roślinność i glebę przed oddziaływaniem narciarstwa.
 • Na szlakach turystycznych udostępnionych równocześnie dla turystyki pieszej oraz do zjazdów narciarskich obowiązuje zasada pierwszeństwa ruchu pieszego.
 • Na szlakach narciarskich dwukierunkowych oraz szlakach turystycznych udostępnionych dla turystyki narciarskiej obowiązuje pierwszeństwo ruchu podejściowego.
 • Uprawianie turystyki zimowej na szlakach położonych powyżej górnej granicy lasu może odbywać się z ewentualnym odstępstwem od ich przebiegu w najbliższej odległości, zapewniającej bezpieczeństwo poruszania się.
 • Po szlakach narciarskich należy poruszać się zgodnie z określonym na nich kierunkiem ruchu. Wyznaczone są bowiem dwukierunkowe  i jednokierunkowe szlaki narciarskie. Służą one wyłącznie do zjazdu. Poruszanie się w przeciwnym kierunku stwarza niebezpieczeństwo dla zjeżdżających  i podchodzącego.
 • Po szlakach narciarskich wolno poruszać się tylko na nartach.

Narciarze przestrzegać muszą również zasad obowiązujących wszystkich wędrujących po TPN:

 • W okresie od 1 grudnia do 15 maja zamykane się dla ruchu turystycznego następujące odcinki szlaków turystycznych:
  • Przełęcz w Grzybowcu – Wyżnia Kondracka Przełęcz
  • Dolina Tomanowa – Chuda Przełączka
  • Dolina Pięciu Stawów Polskich – Świstówka Roztocka – Morskie Oko.
   Szlaki te zamykane są ze względu na ochronę przyrody.
 • Na szlakach turystycznych obowiązuje ruch prawostronny. Dotyczy to szczególnie szlaków prowadzących dolinami, gdzie występuje bardzo duży ruch turystyczny.
 • W okresie od 1 kwietnia do 30 listopada wszystkie szlaki turystyczne są zamknięte od zmierzchu do świtu.
 • Przed wyjściem w Tatry w okresie zimowym zawsze należy sprawdzić aktualny stopień zagrożenia lawinowego oraz zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi uprawiania turystyki podczas obowiązywanie danego stopnia. Należy również sprawdzić komunikat turystyczny TPN. Trasy narciarskie na terenie Parku znajdują się w strefie oddziaływania lawin śnieżnych. Korzystanie z nich więc wymaga często umiejętności oceny zagrożenia lawinowego w terenie oraz posiadania odpowiedniego sprzętu lawinowego.

Czy są jakieś alternatywy w regionie?

W sąsiedztwie Parku, w granicach Zakopanego, jak i w sąsiednich miejscowościach, działa bardzo dużo wyciągów narciarskich o różnych stopniach trudności. W ostatnich latach powstały nowe, wielkie i nowoczesne kompleksy narciarskie, jak również  rozbudowano dotychczas istniejące. Daje to narciarzom duże możliwości wyboru, szczególnie gdy koleje w Tatrach nie działają, panują trudne warunki, bądź gdy trasy w Parku są  za trudne.

Narty w Tatrach Słowackich

Szczegółowe informacje na temat możliwości uprawiania narciarstwa w Tatrach Słowackich można znaleźć na stronach internetowych TANAP-u.

Drukuj