5 marca 2015

Konkurs PROJEKT WOLONTARIAT 2015

Tatrzański Park Narodowy ogłasza konkurs dla wolontariuszy. Polega on na zaprojektowaniu i realizacji trzech nowych zadań w tegoroczne wakacje.

Cele konkursu:

 • zwiększenie efektywności działań Tatrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie potencjału wolontariuszy,
 • rozwijanie kreatywności, myślenia projektowego i umiejętności pracy zespołowej wśród uczestników „Wolontariatu dla Tatr”,
 • zwiększenie współpracy pomiędzy wolontariuszami i pracownikami Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs jest skierowany do osób, które uczestniczyły w „Wolontariacie dla Tatr”
 2. W konkursie mogą brać udział grupy 3-5 osobowe.
 3. Każda grupa może zgłosić 1 projekt w jednej z 3 kategorii tematycznych:
  a. ochrona przyrody i środowiska,
  b. edukacja i kształtowanie postaw ekologicznych,
  c. badania naukowe i monitoring.
 4. Projekty muszą być możliwe do realizacji w terminie 1.06 – 30.09.2015 roku, angażować wolontariuszy i nie generować dużych kosztów.
 5. Zgłoszenia projektów sporządzone na karcie projektu należy przysyłać e-mailem w pliku pdf na adres wolontariat@tpn.pl w terminie do 10.04.2015 roku.
 6. Z każdej kategorii zostanie wybrany 1 projekt do realizacji.
 7. Oceny projektów dokona jury złożone z pracowników TPN w terminie do 24.04.2015 roku.
 8. Szczegóły projektów wybranych do realizacji zostaną dopracowane z pracownikami TPN merytorycznie zajmującymi się poszczególnymi zadaniami w terminie 27.04-29.05.2015 roku.
 9. Grupa będzie we współpracy z pracownikami i wolontariuszami TPN realizować projekt w terminie 1.06-30.09.2015 roku.
 10. Po zakończeniu realizacji projektu grupa przygotuje podsumowanie i ewaluację projektu, którą złoży w TPN do 31.10.2015 roku.
 11. Finał konkursu odbędzie się podczas Dni Wolontariatu w listopadzie 2015 roku.
 12. Nagrodami dla członków grup, które zrealizują projekty będą wycieczki wysokogórskie z przewodnikami oraz sprzęt turystyczny.

Pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres wolontariat@tpn.pl


Drukuj