17 czerwca 2013

Spichlerz i Wozownia

Zapraszamy do obejrzenia naszych stałych ekspozycji, które powstały w budynkach Wozowni oraz Spichlerza na terenie zespołu dworsko-parkowego w Kuźnicach (obok Dyrekcji TPN). Wstęp bezpłatny.

Wozownia. Kolekcja Antoniego Kocyana

Wystawa prezentuje kolekcję kręgowców wybitnego preparatora Antoniego Kocyana. Powstała dzięki współpracy TPN i Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, a jej wykonanie dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kolekcja Anoniego Kocyana jest zbiorem kręgowców powstałym w drugiej połowie XIX wieku.  Jej kupno w 1888 roku zapoczątkowało działalność Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Składa się na nią około 400 okazów fauny, zbieranych przez autora po północnej stronie Tatr. Część, głównie ptaki, zgromadzono na wystawie. Wśród eksponatów można zobaczyć gatunki typowe dla Tatr,  np. płochacza halnego, pomurnika, siwerniaka, kozicę, świstaka, ale także te, które pojawiały się w Tatrach sporadycznie, między innymi nura czarnoszyjego, różne gatunki czapli, perkozy oraz wyjątkową rzadkość - sępa płowego.

Antoni Kocyan (1836–1916) – zoolog, leśnik, jeden z najbardziej znanych badaczy fauny w Tatrach. Od 1856 r. pracował w hucie w Kuźnicach, później jako leśniczy w Dolinie Kościeliskiej. W 1861 r. poznał tajniki preparowania okazów zoologicznych. Stworzył pierwszą kolekcję faunistyczną. Jego prace naukowe oraz okazy dermoplastyczne są obecnie wspaniałym źródłem wiedzy o faunie Tatr i przyczyniły się do uratowania wielu cennych gatunków. Kolekcje Kocyana znajdują się dziś w wielu muzeach na polskim i słowackim Podtatrzu.

Zwiedzanie jest bezpłatne. Godziny otwarcia:

styczeń–kwiecień:  8.30–15.00 (codziennie, w święta nieczynne)

maj–sierpień: w dni powszednie od 8.30–15.00 (w święta nieczynne)

 maj–sierpień: w soboty i niedziele 9.00– 17.00 (w święta nieczynne)

wrzesień:  8.30–15.00 (codziennie, w święta nieczynne)

październik–grudzień: 8.30–15.00 (w niedziele i poniedziałki oraz święta nieczynne)


 

Spichlerz. Zamoyscy i ich dzieło

Ekspozycja poświęcona jest rodzinie Zamoyskich. Kuźnice to miejsce szczególnie związane z historią degradacji przyrody tatrzańskiej, ale także z historią jej ochrony i uratowania od całkowitego zniszczenia. Kolejni właściciele tego terenu stopniowo zmieniali swoje nastawienie do Tatr – początkowo postrzegając te góry jako miejsce, gdzie można pomnażać majątek i eksploatować zasoby przyrodnicze, by następnie zrozumieć, że najważniejsze jest zachowanie bogactw przyrody dla przyszłych pokoleń. Ta zmiana nastawienia dokonała się głównie dzięki działalności hrabiego Władysława Zamoyskiego, który w 1889 roku nabył dobra Zakopiańskie i stał się głównym gospodarzem po północnej stronie masywu. Gdy w latach 2003–2005 Tatrzański Park Narodowy został w imieniu Skarbu Państwa zarządcą zespołu dworko-parkowego w Kuźnicach, nie zapomniał o rodzinie Zamoyskich i postanowił upamiętnić jej zasługi dla Tatr i Zakopanego.

Wystawę urządzono w zabytkowym Spichlerzu. Budynek ten został wybudowany przez hr. Zamoyskiego około 1895 roku. Stanowił magazyn zboża dla gospodarstwa kuźnickiego i szkoły prowadzonej przez matkę hrabiego – generałową Jadwigę Zamoyską.

Po odremontowaniu Spichlerza TPN rozpoczął prace nad stworzeniem wystawy. Ekspozycję udostępniono dla zwiedzających w 2008 roku.

Zwiedzanie jest bezpłatne. Godziny otwarcia:

styczeń–kwiecień:  8.30–15.00 (codziennie, w święta nieczynne)

maj–sierpień: w dni powszednie od 8.30–15.00 (w święta nieczynne)

maj–sierpień: w soboty i niedziele 9.00–17.00 (w święta nieczynne)

wrzesień: 8.30–15.00 (codziennie, w święta nieczynne)

październik–grudzień: 8.30–15.00 (w niedziele i poniedziałki oraz święta nieczynne)

Drukuj