10 kwietnia 2013

Kwartalnik Tatry

"Tatry" wydawane są przez TPN od 1991 r., początkowo nieregularnie, od 2004 r. jako kwartalnik w cyklu zgodnym z rytmem przyrody: zima, wiosna, lato, jesień.

  • ban.jpg

    ban.jpg

Pismo kierowane jest do miłośników najwyższego pasma górskiego Polski i Słowacji. Liczy 128 bogato ilustrowanych stron w formacie zbliżonym do A4. Tematyka jest zróżnicowana: od geologii i klimatu – poprzez świat roślin i zwierząt, oraz to wszystko, co wiąże się z obecnością człowieka w górach, a więc przez historię, etnografię, turystykę, sport i różne dziedziny twórczości artystycznej – aż po filozofię. Oczywiście wszystko w powiązaniu z Tatrami. Chcemy – jako redakcja – dzielić się wiedzą, przeżyciami, odkryciami i radością, jaką daje kontakt z niezwykłym światem  gór. Chcemy wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie, jak korzystać z tatrzańskich skarbów, nie niszcząc ich, nie czyniąc sobie krzywdy i nie przeszkadzając nawzajem. Tatry to najpiękniejsze góry świata. Tak brzmi nasz redakcyjny dogmat.

Pismo kosztuje 12 zł i można je kupić w punkcie informacji TPN przy rondzie kuźnickim oraz w księgarniach i kioskach zakopiańskich. Dostępne jest też na terenie całej Polski, głównie w sieci EMPIK i w wybranych sklepach górskich i księgarniach.

Szczegóły prenumearty na stronie www.tatry.tpn.pl.


Wydawca

Tatrzański Park Narodowy
Zespół Wydawnictw
pod kierunkiem Zbigniewa Ładygina
34-500 Zakopane, ul. Kuźnice 1

Rada Redakcyjna

prof. dr hab. Stefan Skiba
dr Paweł Skawiński
Wiesław A. Wójcik 

Redagują

Marek Grocholski (redaktor naczelny); tel. +48 18 2023242
Zbigniew Ładygin; tel. +48 18 2023240
Paulina Kołodziejska; tel. +48 18 2023243

Prenumerata, kolportaż

numery archiwalne
Wojciech Wilczek
tel. +48 18 2023245

Adres redakcji

34-500 Zakopane
ul. Kuźnice 1
email: tatry@tpn.pl


Więcej o „Tatrach” na stronie www.tatry.tpn.pl.

Drukuj