10 kwietnia 2013

Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej im. Zofii Radwańskiej-Paryskiej i Witolda H. Paryskiego

Celem działalności ośrodka jest gromadzenie i udostępnianie wiedzy o Tatrach i Tatrzańskim Parku Narodowym. W jego skład wchodzą obecnie zbiory biblioteczne Tatrzańskiego Parku Narodowego i zbiory, które TPN otrzymał w darze od państwa Z. Radwańskiej-Paryskiej i W.H. Paryskiego.

Zbiory TPN

Zbiory TPN liczą obecnie blisko 7000 pozycji inwentarzowych:


  • literatury fachowej (głównie prace o treści przyrodniczej i ekologicznej, literatura tatrzańska, przewodniki oraz publikacje o obszarach chronionych w Polsce i na świecie)
  • czasopism (160 tytułów czasopism krajowych i zagranicznych, z których 46 jest nadal prenumerowanych)
  • prac niepublikowanych (ekspertyzy, opinie, prace magisterskie i doktorskie – blisko 400 pozycji)
  • mapy (topograficzne i tematyczne dotyczące Tatr i Podtatrza – blisko 100 pozycji)


Zbiory TPN są uporządkowane i skatalogowane w formie katalogu kartkowego. Nowości (prace zwarte i nadbitki prac naukowych) dostępne w czytelni biblioteki katalogowane są w formie elektronicznej.

Zbiory biblioteczne TPN udostępniane są pracownikom parku oraz studentom i naukowcom prowadzącym badania w Tatrach wg. obowiązującego regulaminu.

  

Zbiory przejęte przez TPN

Zbiory przejęte przez TPN od Zofii Radwańskiej-Paryskiej i Witolda H.Paryskiego obejmują m.in. blisko 22 000 woluminów książek i czasopism oraz nadbitek prac naukowych, zbiór map (około 3000 jednostek), fotografii (kilka tysięcy), pocztówek (ponad 6000), tek biograficznych i wycinków prasowych oraz innych archiwaliów.
Zbiory te są obecnie porządkowane i katalogowane w formie elektronicznej.

Integralną częścią zbiorów państwa Paryskich jest kartkowa bibliografia tatrzańska, która składa się z blisko 75 000 zapisów bibliograficznych i indeksu do bibliografii, który liczy ponad 100 000 pozycji.

Do czasu skatalogowania i opracowania zbiory państwa Paryskich nie będą udostępniane, poza szczególnymi okolicznościami, jedynie za zgodą dyrektora TPN.


Więcej informacji (w tym także elektroniczne katalogi) można znaleźć na stronie Biblioteki TPN.


Biblioteka jest otwarta dla czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.

Drukuj