3 kwietnia 2018

XXII Konkurs Wiedzy o Tatrzańskim Parku Narodowym

Szkoła Podstawowa w Małem Cichem oraz Tatrzański Park Narodowy zapraszają dzieci małopolskich szkół podstawowych do udziału w XXII edycji konkursu wiedzy o TPN, który tym razem poświęcony jest tatrzańskim zwierzętom. Poniżej regulamin konkursu.

 • fot. Marcin Strączek-Helios TPN

  fot. Marcin Strączek-Helios TPN

 1. Organizatorzy: Szkoła Podstawowa w Małem Cichem

                                   Tatrzański Park Narodowy

                                    Gmina Poronin

 1. Tematyka konkursu: „Świat zwierząt w Tatrzańskim Parku Narodowym”
 2. Uczestnicy powinni wykazać się wiedzą z zakresu fauny Tatrzańskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem znajomości następujących zagadnień: wygląd zwierząt, ich odżywianie, obszar występowania poszczególnych gatunków, ochrona, historia i dzień dzisiejszy fauny Tatrzańskiego Parku Narodowego, wpływ turystyki faunę Tatr.
 3. Cel: upowszechnienie i pogłębienie wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy o Podhalu i Tatrzańskim Parku Narodowym, rozbudzenie zainteresowań środowiskiem naturalnym i jego znaczeniem dla człowieka.
 4. Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych województwa małopolskiego. Szkołę może reprezentować jeden dwuosobowy zespół.
 5. Organizacja i przebieg:

Konkurs rozpocznie się 10 maja 2018 roku (czwartek) o godzinie 830 w budynku Szkoły Podstawowej w Małem Cichem. Konkurs przebiegać będzie w 2 etapach:

 • część pisemna (zadania rozwiązywane indywidualnie, punktowany jest zespół),
 • finał (5 najlepszych zespołów)
 1. Organizatorzy przewidują również przeprowadzenie konkursu plastycznego, którego hasło i sposób organizacji zostaną przekazane uczestnikom w dniu konkursu.
 2. Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody dla zwycięzców.
 3. Imienne zgłoszenia uczestników na załączonych formularzach należy przesłać pocztą elektroniczną na adres szkolaciche@op.pl w nieprzekraczalnym terminie do 2 maja 2018 roku, a wydruk formularzy z pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Małem Cichem najpóźniej w dniu konkursu. Ważne będą tylko zgłoszenia przesłane w terminie i formie określonej w niniejszym regulaminie.
 4. Uwagi końcowe:
 • Koszt przejazdu na konkurs i wykład pokrywają uczestnicy,
 • W dniu 20 kwietnia 2018 roku (piątek) o godzinie 1000 w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem przy ul. Chałubińskiego 42 a odbędzie się wykład obejmujący tematykę konkursu, przeprowadzony przez pracownika Tatrzańskiego Parku Narodowego. Osoba udzielająca informacji: Pani Beata Bańka tel. 18 20 233 03, e-mail: bbanka@tpn.pl.
 • Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.Proponowana literatura:

Tomasz Skrzydłowski. Przewodnik przyrodniczy po Tatrach Polskich. Zakopane 2017

Zbigniew Mirek (red.). 1996. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tatry i Podtatrze 3. Kraków – Zakopane

Foldery TPN, w szczególności dotyczące fauny TPN

Kwartalniki TATRY

Strony TPN: http://tpn.pl/poznaj/edukacja/nasze-audycje-w-radiu-alex

Strony TPN: http://tpn.pl/poznaj/zwierzeta

Włodzimierz Cichocki. Ptaki Tatr i Podtatrza. Zakopane 2015

Wydawnictwa TPN dotyczące fauny

Drukuj