23 lutego 2017

Przepisy swoje, turyści swoje

– Ale jesteście mądrzy! – tak zareagował wędrujący nartostradą pod prąd turysta pieszy, bo zirytował się, że pracownik TPN zwrócił mu uwagę. Nie przyjmował do wiadomości, że łamiąc przepisy wynikające z ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (z dnia 18 sierpnia 2011 r.), niszczy trasę narciarską i ryzykuje zderzenie z rozpędzonym narciarzem.

  • fot. Dariusz Giś

    fot. Dariusz Giś

Przepisy zakazujące chodzenia pieszo nartostradą wynikają z troski o bezpieczeństwo ludzi. Podobnie jest z przepisami dotyczącymi możliwości uprawiania skituringu w rejonie Kasprowego Wierchu. Natężenie ruchu narciarskiego i skiturowego jest tu największe, możliwość kolizji także.

Pracownicy Parku systematycznie patrolują ten rejon, ponieważ często łamane są tu różne przepisy. Najczęściej jest to poruszanie poza szlakami i trasami oraz podchodzenie nartostradą (turyści pieszy i skiturowcy). Choć parkowcy mogą wypisać mandat, często poprzestają na rozmowach i słownych upomnieniach.

Prosimy o respektowanie przepisów obowiązujących w TPN – są one wynikiem wypracowywanego przez lata kompromisu, gdzie pod uwagę branych było kilka sprzecznych ze sobą wartości. Konieczność ochrony przyrody, a także możliwość korzystania z jej dobrodziejstw oraz wspomniane bezpieczeństwo. Większość przepisów obowiązujących aktualnie narciarzy, snowboardzistów, skiturowców i turystów pieszych opracowana była podczas konsultacji z ratownikami TOPR oraz PKL-em i ma na celu zminimalizowanie liczby wypadków w tym rejonie.

Dodajmy, że po południowej stronie gór TANAP ze względu na bezpieczeństwo i konieczność ochrony przyrody zimą zamyka większość szlaków.

Drukuj