21 września 2018

Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych na Podhalu

W imieniu Organizatora - powiatu nowotarskiego - zapraszamy wszystkich, a szczególnie osoby niepełnosprawne do udziału w Małopolskich Dniach Osób Niepełnosprawnych na Podhalu.

  • Plakat

    Plakat

  • Zaproszenie

    Zaproszenie

  • Zaproszenie

    Zaproszenie

    Powiat nowotarski realizuje projekt,  mający na celu społeczną integrację osób niepełnosprawnych, pod nazwą „Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych na Podhalu”. Inicjatywa realizowana od 5 września do 26 października 2018 r.  jest dofinansowana ze środków Województwa Małopolskiego. Realizatorem jest powiatowa placówka oświatowa – Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu.
Partnerami projektu odpowiedzialnymi za prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej są Powiat Suski, Powiat Tatrzański,  Muzeum Tatrzańskie  oraz Tatrzański Park Narodowy.  Partnerami zaangażowanymi w działania organizacyjno-opiekuńcze są: Fundacja na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu i Stowarzyszenie Dasz Radę – Inicjatywa Społeczno-Edukacyjna. 


Organizowane działania przyczynią się do integracji społecznej poprzez stworzenie możliwości wzajemnego poznania się środowisk osób pełno i niepełnosprawnych oraz umożliwią prezentację talentów i możliwości osób o obniżonej sprawności.


W ramach projektu planowane są następujące wydarzenia:
1. Podróże kształcą – podróże łączą.
2. Rzeczpospolita Zakopiańska – śladami Niepodległej Polski.
3. Sport jednoczy Polaków.


 We wrześniu tego roku odbyło się pierwsze wydarzenie pod nazwą: „Podróże kształcą – podróże łączą”.
 Kolejne działanie projektu to „Rzeczpospolita Zakopiańska – śladami Niepodległej Polski”, które odbędzie się 4 lub 11 października 2018 w Zakopanem.

  Będzie to całodniowy rajd, którego zadaniem będzie uświadomienie jego uczestnikom, na miarę ich możliwościi umiejętności, roli jaką odegrało i odgrywa Podhale i jego mieszkańcy w budowaniu niepodległej Polski. Beneficjenci zostaną wprowadzeni w świat historii podczas gry miejskiej w Zakopanem opartej miedzy innymi na Szlaku Hrabiego Władysława Zamoyskiego. W wyznaczonych miejscach będą czekać na uczestników gry wolontariusze  z przygotowanymi zadaniami do wykonania. W ramach gry odbędą się także warsztaty edukacyjne prowadzone przez pracowników Muzeum Tatrzańskiego im. Tytusa Chałubińskiego propagujące kulturę i tradycje i zwyczaje naszego regionu oraz przez Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego podczas których wykorzystywane są interaktywne gry ukazujące wspaniałość otaczającej nas przyrody i uczące jej ochrony. Niewątpliwą atrakcją będzie wjazd kolejką szynową na Gubałówkę, gdzie również planowany jest jeden z punktów kontrolnych. Poi zakończeniu gry, grupy wraz z przewodnikami spotkają się w Kuźnicach, aby wspólnie wyruszyć na Kalatówki zwiedzając po drodze Pustelnię Brata Alberta. Wędrówka tatrzańskim szlakiem będzie okazją do realizacji szeroko pojętej rehabilitacji  społecznej osób niepełnosprawnych poprzez zawieranie nowych znajomości, przełamywanie bierności i stagnacji dnia codziennego, pokonywanie swoich słabości i ułomności, wzmacnianie wiary we własne możliwości, podnoszenie samooceny. Będzie to również  lekcja spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu w otoczeniu pięknego krajobrazu, a wspólny posiłek na łonie przyrody jeszcze bardzie wzmocni znaczenie słowa – integracja.
Rajd swoim oddziaływaniem obejmie 150 beneficjentów – osoby niepełnosprawne z powiatu nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego.


Zapraszamy się osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami z terenu subregionu podhalańskiego do bezpłatnego udziału w przewidzianych atrakcjach. Aby wziąć udział w wydarzeniach należy przesłać formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc ograniczona.


Więcej informacji na stronie: www.soswnr1.nowytarg.pl.

Drukuj