28 września 2017

Las 2017

To nazwa tegorocznej wspólnej Sesji Komitetu ds. Lasów i Przemysłu Drzewnego EKG ONZ oraz Europejskiej komisji do spraw Leśnictwa FAO, która odbędzie się w dniach 9–13 października w Warszawie. Sesji towarzyszyć będą obchody IV Europejskiego Tygodnia Leśnego. Najważniejszym wydarzeniem Sesji będzie spotkanie ministrów odpowiedzialnych za lasy regionu paneuropejskiego.

Europejski Tydzień Leśny obchodzony jest od 2008 roku. Jest to unikatowe forum dla dyskusji poświęconej tematom leśnictwa, które skupia środowiska sektora leśnego oraz biznesowego. Jest to także okazja do edukacji i promocji wspomnianych tematów.

Po więcej informacji zapraszamy tutaj:
fb.com/konferencjalas2017
twitter.com/tydzienlas2017
http://las2017.pl/


Drukuj