23 lutego 2017

Konferencja naukowa

Wspólnie z Zakładem Bioróżnorodności Leśnej UR w Krakowie zapraszamy na konferencję poświęconą ochronie przyrody w parkach narodowych i rezerwatach. Poprzez to spotkanie chcemy ożywić dyskusję na temat ścisłej ochrony przyrody i zarazem uczcić 40. rocznicę śmierci prof. Stefana Myczkowskiego, który dla tej ochrony położył szczególne zasługi.

Organizatorzy konferencji:
Zakład Bioróżnorodności Leśnej UR w Krakowie oraz Tatrzański Park Narodowy

Temat konferencji:
Ochrona ścisła w parkach narodowych i rezerwatach; bilans osiągnięć i porażek ostatniego półwiecza

Czas:  
7–9 czerwca 2017 (środa–piątek)

Miejsce:
Wydział Leśny UR w Krakowie oraz Zakopane (siedziba TPN) i Tatry

Cel konferencji:
Celem konferencji jest zarówno spojrzenie na ścisłą ochronę przyrody z perspektywy współczesnej ekologii (funkcjonowanie metapopulacji, populacje typu "źródło" i typu "ujście", problematyka dyspersji gatunków), jak również analiza sukcesów i porażek systemu ochrony ścisłej w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz problematyka kształtowania relacji między ochroną ścisłą a ochroną czynną w planach ochrony. Liczymy na uczestnictwo zarówno naukowców, jak i praktyków: pracowników parków narodowych, dyrekcji ochrony środowiska, Lasów Państwowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych.


Zakres tematyczny:

  • Rola obszarów ochrony ścisłej w badaniach naukowych
  • Relacje przestrzenne między ochroną ścisła a ochroną czynną w parkach narodowych
  • Obszary ochrony ścisłej jako ostoje gatunków antropofobicznych
  • Oddziaływanie obszarów ochrony ścisłej na sąsiednie tereny
  • Postrzeganie ochrony ściślej przez osoby zwiedzające parki narodowe


Efekt końcowy
:
Wydanie materiałów konferencyjnych (referaty + postery) w postaci osobnego tomu do końca 2017 rok


Komitet Organizacyjny:

  • Przewodnicząca: dr hab. Anna Gazda
  • Członkowie: mgr Szymon Ziobrowski, dr hab. Jan Bodziarczyk, dr Magdalena Frączek, dr Janusz Szewczyk, dr Tomasz Zwijacz-Kozica, mgr Michał Adamus, mgr Jakub Baran, mgr arch. Kamil Kędra, mgr Antoni Zięba
  • Sekretarz Konferencji: dr Elżbieta Muter

Więcej informacji na stronie: http://www.cyfronet.krakow.pl/~rlgazda/Myczkowski_2017.html


Drukuj