11 października 2017

Imprezy sportowo-rekreacyjne w Parku

Do 20 listopada br. przyjmujemy zgłoszenia na organizację imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym (m.in. zawody, memoriały, biegi) na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego w 2018 r.

Zgłoszenie w formie podania powinno zawierać następujące informacje:

  • rodzaj imprezy
  • data 
  • miejsce (mapa)
  • planowana liczba uczestników 
  • inne istotne informacje 


Po ww. terminie składania zgłoszeń, wnioskodawcy otrzymają informację o możliwości organizacji zaproponowanej imprezy. Decyzja zostanie uzależniona m.in. od następujących czynników: wpływu na przyrodę (miejsca i długości trasy organizowanych zawodów, liczby uczestników) oraz „komercyjności” imprezy.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami (1) w parkach narodowych zabrania się umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem Parku i edukacją ekologiczną. Prosimy o uwzględnienie ww. zasady podczas organizacji sponsorów  imprezy.

Informujemy, że zamieszczanie logotypów Parku na materiałach promujących imprezy na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego jest  możliwe wyłącznie po złożeniu wniosku oraz uzyskaniu zgody dyrekcji TPN.

Przypominamy również o opłatach za udostępnienie TPN w związku z organizacją imprez rekreacyjno-sportowych (2). Wynoszą one:  w przypadku organizacji zawodów w narciarstwie zjazdowym  na trasach narciarskich – 100,00 zł, 200,00 zł, lub 500 zł od jednej imprezy, natomiast w przypadku organizacji imprez rekreacyjno-sportowych odbywających się na szlakach turystycznych 20,00 zł, 50,00 zł lub 100 zł od każdego uczestnika imprezy. Wysokość opłaty jest uzależniona od charakteru imprezy oraz poziomu jej oddziaływania na przyrodę Parku.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: dwojciechowska@tpn.pl

(1) Art. 15 ust.1 pkt 19 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 627)
(2) Zarządzenie Nr 19/2017 Dyrektora TPN z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnianie Tatrzańskiego Parku Narodowego

Drukuj