17 listopada 2017

Elektroniczna Książka Wyjść

System rejestracji wspinaczy w Tatrzańskim Parku Narodowym budzi silne kontrowersje, czego wyrazem są publikacje prasowe, dyskusje na forach internetowych i portalach społecznościowych oraz uchwały KW Warszawa i KW Trójmiasto. W związku z tym TPN informuje, że:

  •  w sezonie zimowym zasady rejestracji wspinaczy nie zmienią się (pozostaną tradycyjne wpisy do książki wyjść taternickich), natomiast równolegle zostanie wprowadzona wersja testowa systemu elektronicznego (rejestracja w systemie nie będzie obligatoryjna);
  • w związku z uchwałą XIX WZD PZA z 2016, sprzeciwiającą się wprowadzeniu elektronicznego systemu rejestracji w Tatrach Wysokich, dyrektor TPN Szymon Ziobrowski zadeklarował dialog z przedstawicielami wszystkich klubów wspinaczkowych i udział w najbliższym Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZA w maju 2018 r.
  • na Krakowskim Festiwalu Górskim w Krakowie odbędzie się  prezentacja systemu rejestracji , zorganizowana przez Tatrzański Park Narodowy, a następnie panel poświęcony funkcjonowaniu tego systemu; do udziału w dyskusji gorąco zachęcamy wszystkich zainteresowanych (sobota, 2 XII, 15.50)
  • trwają rozmowy z TOPR-em, który wstępnie zadeklarował chęć współadministrowania systemu.
Drukuj