11 kwietnia 2013

Zwolnienie z opłat za wstęp

Zgodnie z art. 12 pkt.7.3 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku nie pobiera się opłat za wstęp na teren parku narodowego od "...uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego".

Z opłat za wstęp zwolnieni są uczestnicy zajęć dydaktycznych organizowanych przez TPN w okresie od 1 maja do 30 października 2015 r. Podmioty zainteresowane przeprowadzeniem dla nich takich zajęć występują do Parku z wnioskiem o ich organizację.

Wniosek powinien zawierać:

  • nazwę i adres organizatora
  • propozycję terminu
  • liczbę uczestników (nie może przekraczać 30 osób)
  • wybrany wariant zajęć.

Grupy te równocześnie są zwolnione z konieczności wynajęcia przewodnika tatrzańskiego, ponieważ taką opiekę otrzymują podczas zajęć.  Przypominamy, że obowiązek zapewnienia opieki przewodnika górskiego tatrzańskiego na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego ciąży na organizatorach wycieczek pieszych, w których uczestniczy młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych (szkoły zawodowe, licea) i wynika z Zarządzenia nr 15/2013 Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Po przeprowadzeniu zajęć na podstawie otrzymanej faktury organizator wpłaca na konto Tatrzańskiego Parku Narodowego  300 PLN brutto. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może zwolnić grupę z opłaty za przeprowadzenie zajęć. Liczba bezpłatnych zajęć w miesiącu wynosi 5.

Zajęcia odbywają się bez względu na pogodę, ich uczestnicy powinni być odpowiednio dla wycieczki górskiej ubrani i wyposażeni. Zajęcia zaczynają się w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN przy ul. Chałubińskiego 42 i poprzedzone są zwiedzeniem ekspozycji przyrodniczej i czasowej oraz projekcją filmu. 

Warianty zajęć:

  1. Zajęcia "Przyroda Tatr" – zostaną przeprowadzone na trasie Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN – Dolina Białego. Uczniowie będą mieli okazję porównać obszar miejski z przyrodą Doliny Białego i zrozumieć wartość istnienia parku narodowego.
  2. Zajęcia "Kultura i natura" – zostaną przeprowadzone na trasie Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN – Kalatówki. 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej: tzajac@tpn.pl.


Drukuj