11 kwietnia 2013

Wjazd na teren parku

Wjazd na drogi wewnętrzne TPN jest możliwy wyłącznie na podstawie identyfikatora wydanego przez Dział Udostępniania w oparciu o decyzję dyrektora parku po przedłożeniu stosownego wniosku.

Wniosek powinien zawierać:

 •  imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy
 •  cel wjazdu
 •  datę wjazdu
 •  markę i numer rejestracyjny samochodu
 •  miejsce wjazdu

Uzyskanie zezwolenia na wjazd nie zwalnia z opłat za wstęp. Wniosek o wjazd na drogi wewnętrzne należy złożyć z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,  za pośrednictwem  elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej.

Osoby korzystające z identyfikatora są zobowiązane umieszczać go za szybą pojazdu tak, by był on widoczny od zewnątrz. Identyfikator należy okazywać na żądanie upoważnionych służb, w szczególności Policji, Służby TPN, Straży Granicznej.

Stawki opłat za wydanie identyfikatora określa cennik.

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem  elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej  pod adresem http://tpn.pl/kontakt/zalatw-sprawe/formularz


Wjazd dla osób niepełnosprawnych


Wjazdy dla osób niepełnosprawnych wydawane są na drogę:

 • Palenica Białczańska - Włosienica
 • Palenica Białczańska -  Morskie Oko

Wjazd jest możliwy wyłącznie na podstawie identyfikatora wydanego przez Dział Udostępniania w oparciu o decyzję dyrektora parku po przedłożeniu stosownego wniosku.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy
 • datę wjazdu
 • markę i numer rejestracyjny samochodu miejsce wjazdu
 • ilość osób
 • orzeczenia o niepełnosprawności

Uzyskanie zezwolenia na wjazd nie zwalnia z opłat za wstęp.

Wniosek o wjazd na drogę należy złożyć  za pośrednictwem  elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej pod adresem http://tpn.pl/kontakt/zalatw-sprawe/formularz

Zezwolenia na wjazd na drogę dla pojazdów służących do przewozu osób niepełnosprawnych będą wydawane pod następującymi warunkami:

 • w ciągu jednego dnia może zostać wydane zezwolenie na wniosek tylko jednego podmiotu
 • pojazdy mogą wjechać na drogę do godziny 9:00
 • zezwolenia nie będą wydawane na soboty, niedziele, święta oraz tzw. długie weekendy
 • w okresie od 22 października 2015 r. do kwietnia 2016 r. (dokładna data zależeć będzie od warunków pogodowych) zezwolenia nie będą wydawane

Osoby korzystające z identyfikatora są zobowiązane umieszczać go za szybą pojazdu tak, by był on widoczny od zewnątrz.Identyfikator należy okazywać na żądanie upoważnionych służb, w szczególności Policji, Służby TPN, Straży Granicznej.

Stawki opłat za wydanie identyfikatora dla osób niepełnosprawnych:

Wjazd na drogę Palenica Białczańska - Włosienica

- sam. osobowy

- bus do 9 osób

- pozostałe

40

60

120

Wjazd na drogę Palenica Białczańska- Morskie Oko

- sam. osobowy

- bus do 9 osób

- bus do 20 osób

80

120

240

Drukuj