6 stycznia 2016

Filmowanie / fotografowanie

Możliwość filmowania i fotografowania w Tatrzańskim Parku Narodowym wymaga pisemnego zezwolenia dyrektora Parku, które wydaje się po złożeniu wniosku.

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem  elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej.

Wniosek  powinien zawierać:

 • nazwę i siedzibę wnioskodawcy
 • termin realizacji zdjęć filmowych/fotograficznych
 • obszar planowanej realizacji zdjęć filmowych/fotograficznych
 • scenariusz scen realizowanych na terenie Parku (dot. filmowania)
 • liczbę osób biorących udział w zdjęciach

Zezwolenia  na realizację zdjęć filmowych wydawane są przez Dział Udostępniania.

Zezwolenie na realizację zdjęć filmowych określa warunki i zasady realizacji filmu. Zezwolenie może posiadać klauzulę o konieczności zgłaszania wejścia w teren służbom terenowym Parku. 

Opłata za realizację zdjęć filmowych:

 • filmy edukacyjne (opłata za dzień zdjęciowy)
  •  zdjęcia ze szlaku turystycznego –  bez opłat
  • zdjęcia poza szlakiem turystycznym – 310,00 zł
 • filmy komercyjne, reklamowe (opłata za dzień zdjęciowy)
  • zdjęcia ze szlaku turystycznego – kampanie reklamowe odbywająca się w mediach masowego przekazu (telewizja, internet ) itp. 10 100,00 zł
  • zdjęcia ze szlaku turystycznego – pozostałe 5 000,00 zł
  • zdjęcia poza szlakiem turystycznym – 15 200,00 zł
 • materiał  filmowy wykorzystywany w programach rozrywkowych i informacyjnych
  • materiał zawiera treści edukacyjne – bez opłat
  • materiał nie zawiera treści edukacyjnych – 1 000,00 zł

Opłaty dodatkowe

 • użycie modeli latających – opłatę podstawową podwyższa się o 10 100,00 zł
 • użycie motolotni – opłatę podstawową podwyższa się o 20 000,00 zł
Opłaty pobiera się pod warunkiem uzyskania odrębnego zezwolenia.

Opłaty związane z realizacją filmów fabularnych są ustalane w umowach określających warunki produkcji.


Opłaty za fotografowanie

 • Fotografowanie w celach reklamowych:
  • sesje zdjęciowe do kampanii reklamowych (prasa, banery, internet itp.) – 5 000,00 zł
  • dokumentacja fotograficzna itp. – 500,00 zł
 • Fotografowanie na szlaku turystycznym uroczystości rodzinnych (np. sesje ślubne):
  • opłata za jeden dzień zdjęciowy – 150,00 zł. (wniosek należy złożyć z minimum dwudniowym wyprzedzeniem)
  • roczny abonament (dla fotografa) – 1 500,00 zł

Jeśli filmowanie jest związane z koniecznością wydania zezwolenia na wjazd, to wniosek należy złożyć za pośrednictwem  elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej.

Nie wydajemy zezwoleń na wjazd do Parku w celu wykonywania sesji ślubnych.

Podstawa prawna

Upoważnienie do pobierania ww. opłat jest zawarte w Ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z brzmieniem odpowiednich przepisów za udostępnianie parku narodowego lub niektórych jego obszarów mogą być pobierane opłaty. Definicja pojęcia "udostępnianie" zawarta jest w ustawie. Oznacza ono umożliwianie fotografowania lub filmowania w celach zarobkowych oraz korzystania z zasobów, tworów i składników przyrody w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. Wysokość opłat ustala dyrektor parku narodowego.  Opłaty, o których mowa, są przychodami parków narodpowych i są przeznaczone na tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej parku narodowego oraz na ochronę przyrody.

Drukuj